تگها و شناسه ها

اين شركت در راستاى ارائه خدمات تخصصى در زمينه سيستم هاى مديريت و ايمنى اقدام به طراحى، توليد و توزيع انواع تگ هاى مورد استفاده در محيط هاى صنعتى و خدماتى نموده است. از جمله مشكلات مربوط به نشانه گذارى و نصب تگ هاى ايمنى و اعلام خطر در محيط هاى كارى عبارتند از

عدم دوام و ماندگارى مناسب تگ ها و شناسه هاى مورد استفاده

فقدان طرح مناسب و منطبق با الزامات استانداردهاى بين المللى در تگ هاى توليد شده

فقدان دسته بندى مناسب در مورد تگ ها و شناسه هاى مورد نياز در سطح محيط كارى

- فقدان دسته بندى مناسب در مورد تگ ها و شناسه هاى مورد نياز در سطح محيط كارى
به طور حتم جدى ترين معضل در تامين برگه هاى شناسائى مربوط به تجهيزات مستقر در خطوط
توليد، علائم راهنماى مربوط بخش ها و واحدهاى مختلف و شناسه هاى ايمنى و اعلام خطر دوام كم
و عدم ماندگارى برگه ها و شناسه هاى تهيه شده مى باشد. به نحوى كه براى جمع آورى، تهيه و
نصب برگه هاى شناسائى تجهيزات در يك واحد بزرگ صنعتى نياز به روزها كار توسط افراد مختلف
مى باشد معهذا پس از گذشت چند ماه برگه هاى نصب شده بر روى تجهيزات به سبب عدم دوام و
استحكام مناسب و تحت تاثير شرايط محيطى نظير تغييرات آب و هوائى، رطوبت، برف و باران از
بين مى روند

View as Grid List
Sort by
Display per page

17923

Call for pricing

225400

Call for pricing

225401

Call for pricing

225402

Call for pricing

225403

Call for pricing

225404

Call for pricing