تگ هاى ايمنى - تجهيزات آتش خاموش كن

اين تگ ها بر روى تجهيزات آتش خاموش كن نصب مى شوند و بر روى آنها دستورالعمل هاى اجرائى مربوط به تجهيزات آتش خاموش كن و اطلاعاتى نظير زمان هاى بازديد، نگهدارى و شارژ مجدد اين تجهيزات ثبت مى شود.

View as Grid List
Sort by
Display per page

65371

Call for pricing

65371B

Call for pricing

76222

Call for pricing

76222B

Call for pricing