تگ هاى ايمنى - كار در محيط هاى محصور

اين گروه از تگ ها در مناطق محصور و سربسته اى كه حضور كارگران در آن نقاط نيازمند شرايط ويژه اى است استفاده مى شوند. اين تگ ها علاوه بر اعلام مجوز حضور كارگران در محيط محصور جهت انجام تعميرات ساير كاركنان را نيز نسبت به حضور آنها در منطقه محصور آگاه مى سازند.

View as Grid List
Sort by
Display per page

50248

Call for pricing

50287

Call for pricing

50291

Call for pricing

65456

Call for pricing