لاک اوت ولوها

View as Grid List
Sort by
Display per page

لاک اوت شیر توپی استاندارد بزرگ

بطور ویژه جهت قفل کردن و یا جلوگیری از تغییر وضعیت شیرهای توپی راست گرد (شیر گاز) طراحی شده است
Call for pricing

لاک اوت شیر توپی استاندارد کوچک

بطور ویژه جهت قفل کردن و یا جلوگیری از تغییر وضعیت شیرهای توپی راست گرد (شیر گاز) طراحی شده است
Call for pricing

لاک اوت شیر توپی قابل تنظیم بزرگ

جهت قفل کردن شیرهای توپی با قابلیت تنظیم شدن
Call for pricing

لاک اوت شیر توپی قابل تنظیم کوچک

جهت قفل کردن شیرهای توپی با قابلیت تنظیم شدن
Call for pricing

لاک اوت شیر توپی متوسط

جهت قفل کردن شیرهای توپی در حالت باز یا بسته
Call for pricing

لاک اوت شیر توپی کوچک

جهت قفل کردن شیرهای توپی در حالت باز یا بسته
Call for pricing