معرفی لاک اوت تگ اوت

 

Lockout/Tagout

بخش عمده ای از مخاطرات و حوادث صنعتی به جهت راه اندازی تصادفی و پیش بینی نشده تجهیزات و یا به واسطه آزاد شدن بدون کنترل منابع انرژی مانند جریان برق و یا سوخت صورت می گیرد. بسیاری از این پیش آمدها را می توان با استفاده مناسب از دستورالعمل های استاندارد و تجهیزات Lockout / Tagout مهار نمود. دسترسی افراد غیرمجاز به بخش های کنترلی تجهیزات نظیر شیرهای کنترل، مدارهای الکتریکی و الکترونیکی نیز باعث بروز خسارات مالی و جانی گسترده ای می گردد. استانداردهای Lockout / Tagout در سیستم های مدیریت (ISO 14001/OSHA/OHSAS 18001) به منظور جلوگیری از مرگ و میر، مجروحیت های جدی برای پرسنل نگهداری و تعمیرات و از طریق کنترل در جهت ممانعت از استفاده تصادفی و یا بدون مجوز از انرژی تنظیم شده اند. به منظور اجرای ایمن عملیات نگهداری و تعمیرات بر روی تجهیزات صنعتی، می بایست از اهمیت کنترل و ایزوله نمودن انرژی و استاندارد Lockout / Tagout در OSHA آگاهی کامل داشته باشید.

Lockout/Tagout روشی برای جلوگیری از راه اندازی و حرکت ناخواسته و به خطر افتادن جان کارگران می باشد.در طی این روش تجهیز با استفاده از یک سوئیچ قطع کننده، قطع کننده مدار، شیر یا سایر مکانیزم های کنترل یا ایزوله سازی انرژی در وضعیت خاموش یا ایمن قرار می گیرد (منظور از ایزوله سازی انرژی حصول اطمینان از عدم اتصال منبع انرژی محرک به تجهیزمی باشد).برای قرار دادن یک دستگاه در وضعیت ایمن غالباٌ آن را در حالت ایزوله بودن انرژی (بسته) قرار می دهند. این همان وضعیتی است که محصولات Lockout/Tagout در آن نقشی اساسی دارند.یک قفل بر روی تجهیز به گونه ای وصل می شود که امکان دریافت انرژی و به راه افتادن را از آن سلب نماید. به همین جهت هر یک از این دستگاه ها می بایست:

  • دارای دوام بوده و از پوشش مقاومی برخوردار باشند
  • از سوی فردی که آن را به کار می برد قابل شناسائی باشد
  • بسیاری از شرکت ها برای هر یک از کارکنان مجوزهائی را صادر می کنند تا بر اساس آن بتوانند Lockout/Tagout را در حوزه های کاری مربوط به خود با نام شخصی خود استفاده کنند

چه زمان می بایست از Lockout/Tagout استفاده نمود؟

زمانی مورد نیاز است که اجرای نگهداری و تعمیرات در مجاورت ماشین آلاتی است که می تواند به واسطه یکی از موارد ذیل باعث ایجاد جراحت گردد

  • به راه افتادن غیرمنتظره تجهیز
  • آزاد شدن انرژی ذخیره شده در دو وضعیت نیاز به استفاده ازLockout/Tagout از ضرورت بیشتری برخوردار می باشد.
  • زمانی که می خواهید یک محافظ یا یک تجهیز ایمنی دیگر را برداشته و یا از آن عبور نمائید زمانی که می بایست بخشی از بدن خود را در موقعیتی قرار دهید که می تواند با وسیله در حال کار درگیر شود

بخشی از فعالیت هائی که Lockout/Tagout می بایست در آن استفاده شود عبارتند از: تعمیر مدارهای الکتریکی نظافت یا روغن کاری تجهیزات با بخش های متحرک نظافت در دستگاه های فشرده در استاندارد OSHA هر یک از نیروهای کاری می توانند از تجهیز Lockout/Tagout استفاده نمایند. این مسئولیت به عهده شما است تا از سیستمی که برای محیط کاری شما انتخاب گردیده متابعت نمائید.سیستم های Lockout/Tagout به تنهائی قادر به ممانعت از به راه افتادن تجهیز نمی باشند. لذا آنها را زمانی به تجهیزات متصل کنید که منابع انرژی را از تجهیزات جدا نموده باشید.

به کارگیری Lockout/Tagout

قطع انرژی و استفاده از Lockout/Tagout می بایست فقط توسط افراد آموزش دیده که مجوز انجام فعالیت های نگهداری و تعمیرات را داشته باشند صورت پذیرد.پیش از استفاده از Lockout/Tagout می بایست اطلاع رسانی برای تمامی پرسنل مرتبط با آن حوزه کاری انجام گیرد.مطابق استاندارد OSHA کنترل انرژی های خطرناک می بایست بر اساس روش اجرائی در شش قدم انجام گیرد.

مقدمات برای توقف تجهیز

پیش از آنکه یک تجهیز را بر اساس استاندارد Lockout/Tagout متوقف نمائید، توجه به موارد ذیل ضروری است

  • نوع و میزان انرژی که تجهیز را قدرت می دهد
  • خطرات مربوط به انرژی
  • طریقه کنترل انرژی

جداسازی تجهیز از منبع انرژی

تمامی وسایل جداسازنده تجهیز از انرژی را متصل نمائید به گونه ای که تجهیز به طور کامل از منابع انرژی جدا گردد از جدا شدن تجهیز از تمامی منابع انرژی حتی انرژِی ثانویه اطمینان حاصل نمائید هرگز سوئیچ الکتریکی را در حالی که درزیر بار می باشد جدا نکنید هرگز برای قطع جریان انرژی یا نیرو از برداشتن فیوز استفاده نکنید

به کارگیری تجهیزات Lockout/Tagout

تمامی وسایل قطع کننده جریان انرژی می بایست بر اساس روش اجرائی به تجهیز قفل یا متصل شوند. تنها از وسایل استاندارد تامین شده توسط کارکنان می بایست برای اجرای Lockout/Tagout استفاده شود، در ضمن نمی بایست از این تجهیزات برای سایر اهداف استفاده نمود. در صورتی که نمی توانید منبع انرژی مربوط به تجهیز خود را مستقیماً قفل کنید از سیستم Lockout استفاده کنید. زمانی که از Lockout استفاده می شود، هر کدام از کارکنان می توانند یک دستگاه قطع کننده جریان انرژی را با استفاده از یک قفل چند کاره قطع نمایند. برای کارهای بزرگ می توان از یک جعبه Lockout برای حفظ کنترل تعداد بسیاری از کلیدها و قفل ها استفاده نمود اگر به جای استفاده از قفل ها از برچسب Tagout استفاده می کنید آنها را در جهتی که قفل باز یا بسته می شود به طور صحیح متصل نمائید. اطلاعات را برروی برچسب ها کامل و صحیح درج نمائید.

کنترل انرژی ذخیره شده

هر یک از قدم های ذیل را به منظور ممانعت از ورود انرژی به دستگاهی که از منبع انرژی جدا شده است به کار بگیرید. برای اطمینان از اینکه تمامی قسمت های سیستم از حرکت باز ایستاده اند آن را بازرسی نمائید. سیم های اتصال به زمین را وصل کنید. فشار انرژی باقی مانده در تجهیز را تخلیه کنید. کشش باقی مانده در فنرها را آزاد نموده و یا حرکت قسمت هائی را که با فنرها به حرکت در می آیند را مهار کنید. قطعاتی را که به واسطه نیروی جاذبه زمین امکان سقوط آنها وجود دارد را مهار نموده و یا در جای خود محکم کنید. قطعاتی را که در سیستم های هیدرولیک یا پنوماتیک با تخلیه فشار ممکن است به حرکت درآیند را مهار کنید. خطوط را باز نموده و شیرهای تخلیه را در حالت باز قرار دهید. لوله ها و اتصالات مستقر در خطوط را تخلیه نموده و به منظور جلوگیری از جریان مواد خطرناک شیرها را بسته نگهدارید. اگر یک خط انتقال در جائی که شیر وجود ندارد می بایست مهار شود، از یک فلنج Blank استفاده نمائید. خطوط انتقال و تانک های رآکتور را تخلیه کنید. گرما یا سرمای اضافی را پراکنده نموده و یا از لباس های ایمنی استفاده کنید. اگر انرژی ذخیره شده امکان جمع شدن مجدد را دارد، کنترل کنید تا میزان انرژی جمع شده پائین تر از سطح خطرناک باشد.

تائید ایزوله شدن تجهیز

هر یک از قدم های ذیل را در صورتی که با تجهیزات مستقر در واحد شما هماهنگ بوده و برای کنترل انرژی مناسب می باشد را استفاده نمائید: اطمینان حاصل کنید که تمامی مناطق خطرناک از حضور نیروی انسانی تخلیه شده باشد. پیگیری نمائید که امکان قرار گرفتن سوئیچ قطع اصلی یا قطع کننده مدار در وضعیت روشن وجود نداشته باشد. از یک دستگاه ولت متر یا سایر تجهیزات برای کنترل سوئیچ استفاده نمائید. تمامی کلیدهای استارت دستگاه و سایر کلیدهای فعال کننده را به منظور اطمینان از ایزوله بودن تجهیز امتحان کنید. زمانی که تمامی آزمایش ها به اتمام رسید تمامی ماشین ها را متوقف نمائید

 

×!اخطار روش های اجرائی فوق به تنهائی قادر به ارائه ابزارهائی که شما برای کار بر روی ماشین آلات خطرناک و منابع انرژی دارید نمی باشند. بلکه تمامی کارکنان می بایست به یک دستورالعمل اجرائی دسترسی داشته و آموزش های مورد نیاز به منظور استفاده از دستگاه های Lockout/Tagout را دیده باشند. این به عهده شما است تا زندگی و سلامتی خود و تمامی کارکنان را با پیروی از این قوانین محافطت نمائید.