چفت ایمنی نایلونی عایق الکتریسیته کوچک

عایق در مقابل جریان الکتریسیته
Call for pricing

در جاهاییکه نیار به عایق بودن در مقابل جریان الکتریسیته و مقاومت در برابر خوردگی وجود دارد و همچنین امکان انفجار

از مواد پلاستیک دوستدار طبیعت ساخته شده است و در شرایط محیطی بسیار سخت و در دمای -50 تا +125 درجه سانتیگراد دوام دارد